در شرایطی که مملکت با یکی از سخت ترین تحریم های امریکا و شاخ و شانه کشیدن اسرائیل و ارتجاع منطقه روبروست طرح موضوعاتی مانند ممنوعیت موتور سواری بانوان و دادن فتوی در این مورد با قیاس زین سواری و نشستن خانم ها روی صندلی موتور سیکلت و کراهت آن در شرع انسان را با هر درجه از درک و شعور که باشد به تعجب وا می دارد
بنده برغم اینکه معتقدم تصور چنین قضایایی برای تصدیق نوعی حماقت در طرح قضیه کفایت می کند اما با این وصف تامل در چند پرسش را برای مواجه با موضوعات مشابه خالی از فایده نمی دانم

1 این پیش فرض که تمام افعال انسان در هر نقطه از جهان و در هر عصر و زمان که باشد لزوما مشمول حکم شرعی است و به قول اصولیین یکی از احکام خمسه بر آن بار می شود معلوم نیست کی و کجا به اثبات رسیده گه حالا مجبور باشیم حکم موتور سواری خانم ها را با ایه و حدیث توجیه کنیم ؟!

2 - پرسش دیگر اینکه مگر غیر از این است مخاطب هر فتاوی صرفا مقلیدین صادر کننده آن فتوی و یک عمل کاملا ارادی است و اجبار مادی به انجام آن چه توسط مقلدین و چه دیگران هیچگونه توجیهی ندارد

3 - قیاس زین سواری و نشستن بر روی صندلی موتور سیکلت و تشبیه الاغ و استر با موتور و دوچرخه چگونه با یکی از اصلی ترین اصول فقه شیعه یعنی ممنوعیت و عدم جواز قیاس سازگاری دارد ؟!

4- سلمنا , حکم نشستن روی صندلی موتور سیکلت همان حکم زین سواری در 1400 سال پیش را دارد ! و شرعا هم مکروه است ! پرسش دیگر این است که در قیاس بالا چه تفاوتی بین راکب موتور سیکلت و کسی که سرنشین و در پشت راکب نشسته وجود دارد که حکم اولی کراهت و دومی اباحه است ؟!

5 - صرفنظر از موارد بالا آیا اینکه دولت برای هر فعل اعم از حرام و مکروه جرم انگاری و مجازات وضع کند بلحاظ ماهیت دین که ارزش آن صرفا در بستر آزاذی معنا پیدا می کند منافات ندارد ؟! و گذشته از آن آیا در عمل چنین رویه ای قابل اجراست مثلا الزام مردم به اینکه قبل از غذا خوردن دست خود را بشویند , هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد,در شب ایستاده آب نخورند , ... و اینکه در صورت تمرد تعزیر و مجازات شوند شدنی است ؟!
پ.ن 
نقد و بررسی تبصره ماده 20 قانون تخلفات رانندگی که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان را برعهده نیروی انتظامی گذاشته برغم اینکه با موضوع این پست نامرتبط نبود اما به نظرم بحث مستقلی را می طلبد که امیدوارم در فرصتی دیگر مجال طرحش را پیدا کنم