شایع ترین سندی که بین معاملات مردم معموله مبایعه نامه یا قولنامه است این اسناد بسیار مهم هستند و در صورت اختلاف سطر به سطر و کلمه به کلمه انها در مراجع قضایی می تونه نتیجه دعوا رو به نفع و یا ضرر یک طرف تغییر بده !
در خیلی از موارد خصوصا اوضاع و احوالی که قیمتها تغییرات ناگهانی داره  بعد از امضای قرارداد طرفی که تصور می کنه معامله انجام شده به نفعش نیست سعی می کنه به هر وسیله ممکن از بار تعهدات خودش شانه خالی کنه و معامله رو بهم بزنه.

یکی از شروط این مبایعه نامه ها پرداخت غرامت و یا همان وجه التزامه که معمولا برای محکم کاری و پیش گیری از امتناع یکی از طرفین نسبت به نقل و انتقال رسمی مورد معامله درج و مقرر می شه هر کدام از آنها از انجام تعهد امتناع کرد باید مبلغ تعیین شده به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت بشه 

اما نکته مهم و در این حال موضوعی که معمولا برداشت غلطی از آن در اذهان مردم وجود داره این است که بر خلاف تصور غالب, این مبلغ که بین عوام به غلط حق پشیمانی نامیده شده به هیچ وجه جای تعهد اصلی و انجام تشریفات رسمی نقل و انتقال را نمی گیره و کما کان طرفی که بعلت تخلف از شرط ملزم به پرداخت خسارت شده مکلف به انجام تشریفات قانونی نقل و انتقاله به تعییر دیگه هم باید خسارت را پرداخت کنه و هم معامله به قوت و اعتبار خودش باقیه !

پ.ن 
در اینکه در صورت سکوت قراداد امکان جمع بین وجه التزام و انجام تعهد اصلی وجود دارد و یا اخیر در بین حقوقدانان اختلاف نظر است مع الوصف در حال حاضر در فرمهای چاپی که در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار گرفته صراحتا حق مطالبه هر دو خواسته مورد تصریح قرار گرفته است.