ابن کثیر در تفسیر القران العظیم در تفسیرش از ایه یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا یَسْتَطِیعُونَ ( ایه 42 سوره قلم )از صحیح بخاری نقل کرده از رسول خدا شنیدم که می فرمود پروردگار ما ساق های خود را عریان می کند هم مومنین و هم مومنات به آن سجده می کنند !!! جز آنانکه در دنیا از روی ریا و سمعه سجده می کردند می خواهند سجده کنند نمی توانند ...ابن کثیر می گوید این حدیث در صحیح بخاری و مسلم و غیر آن آمده !
عارضم که غلبه فهم روایی از قران و به تبع آن ظاهر گرایی همیشه برای عقل گراها معضل بوده پس همه کاسه کوزه ها رو سر نو اندیشان دینی نشکنیم و به امثال جناب دکتر سروش که برای توجیه عقلی این ایات به خواب و رویا متوسل شده اند کمی حق بدیم و معذورشان بدانیم