کتک زدن زنان 
وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ....
در ایه 34 سوره نساء به مردان توصیه شده اگر از نشوز و نافرمانی همسرانشان بیم دارند در مرحله اول آنها را پند و اندرز بدهند و چنانچه موثر واقع نشد بستر خود را جدا کنند و اگر این روش هم تاثیری نداشت" اضربوهن "
نظر مشهور در ترجمه و تفسیر  "اضربوهن" در  ایه  این است که آنها را بزنید. 
در نرم افزار قران پارس پنچ ترجمه از قران جمع آوری شده :
1- انصاریان 2- خرمشاهی 3- فولادوند 4 - قمشه ای 5- مکارم شیرازی  که به استثناء شیخ حسین انصاریان هر چهار مترجم اخیر با توجه به موارد زیر از نظر سابق خود مبنی بر معنای کتک زدن برای ترجمه  لغت  ضرب عدول کرده اند :
 
1-  ایات متعدد قران که کلمه ضرب در معنای سفر کردن و بیرون شدن بکار رفته (ضربوا فی الارض 'ضربتم فی الارض و ...) 
2- با در نظر گرفتن ایه قبل و بعد آن که ابتدا موعظه و بعد جدا کردن بستر  است و تناسب آن با ترک کردن  و هم چنین ' از ترس از جدایی  داور تعیین کردن و غیر منطقی بودن  ان با کتک زدن .
پ.ن:
آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! و (اگر مؤ ثر واقع نشد،) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر آنهم مؤ ثر نشد و هیچ راهی برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،) آنها را ترک کنید(ایه 34/سوره نساء)