خلیفه خدا

انسان نباید لاف بزند و مدعی شود که جانشین خداست خداوند به ملائکه فرمود إِنِّی جَاعِلٞ فِی ٱلۡأَرۡضِ خَلِیفَةٗۖ یعنی من در زمین جانشینی قرار می دهم.
اگر می خواست برای خودش جانشین تعیین کند کافی بود بگوید خلیفتی ضمن اینکه خدا همه جا هست و جای معینی ندارد تا انسان جانشین او باشد
همانطور که قرار نبود غایب شود و یا به مسافرت برود تا کسی را به جای خود منصوب نماید از اینکه ملائکه گفتند آیاد آیا در آن کسى را مى‏ گمارى که فساد کند و خونها بریزد معلوم می شود که ملائکه سابقه این موجود را می دانستند و معنا ندارد موجودی اهل فساد و خونریز خلیفه و جانشین خدا باشد..

پ.ن
در قران هر جا مشتقات خلیفه امده منظور اقوام پیشین است نگاه کنید به : سوره 5 / ایه 165 سوره 10 / ایه 73 سوره 35 / ایه 39 سوره 10 / ایه 14 و ...