واعتصوا بحبل الله و لا تفرقوا 
واقعیت این است که به گواهی تاریخ هیچ اختلاف عقیدتی بین بزرگان صحابه و اهل بیت پیامبر (ص) گزارش نشده و منشاء همه اختلافات امروز بین برادران  اهل سنت و تشیع  اخبار و روایاتی است که از قرن دوم به بعد  از طریق راویان نقل شده است .
بدیهی است روایت نه کلام ائمه اهل بیت پیامبر است نه آنچه از زبان صحابه جاری شده همه این احادیث در بهترین حالت و در فرض دروغگو نبودن راویان فهم آنها از کلام آن بزرگوران است 
بنا بر این تسنن و تشیع امروزی نه نتیجه اختلافات اعتقادی بین صحابه و اهل بیت بلکه  در واقع محصول اختلاف در  فهم  راویان حدیث  است که شیعیان تابع فهم دسته ای از این راویات و اهل سنت تابع گروهی دیگر می باشند. در صورتیکه بین  سنت نبوی و تشیع  علوی فاصله ای نیست و آبشخورها هر دو جریان آموزه های  زلال و پاک قرآن است .
پ.ن :
ایه 103 / سوره ال عمران