سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

۵۴ مطلب با موضوع «خاطرات» ثبت شده است

وثیقه گذار کلاهبردار

جوان تیپ حزب اللهی داشت درست مانند خود من در دهه شصت شلوار کتان به تن داشت و پیراهنش را هم روی شلوار انداخته بود می خواست تا یک سند رضایت نسبت به خانمی که او شاکی پرونده اش بود تنظیم شود یک نسخه از دادنامه شعبه کیفری دادگاه را روی میزم گذاشت .
اجمالا رای دادگاه را خواندم موضوع پرونده جعل اسناد کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و متهمان یک زن و یک مرد بودند که حالا آن جوان قصد داشت در مورد خانمی که به جرم کلاهبرداری و .. در آن پرونده به حبس و جزای نقدی محکوم شده بود رضایت بدهد .
از او خواستم در مورد جزئیات ماجرا بیشتر بگوید به آرامی و شمرده شمرده صحبت می کرد توضیح داد پیش از محرم سال قبل مادر دوستم که در همسایگی ما زندگی می کنند خبر بازداشت و زندانی شدن او را داد و با التماس از من خواست تا برای آزادی اش کاری بکنم

جوان ادامه داد برای دوستم قرار کفالت صادرشده بود و من چون کارمند و حقوق بگیر نیودم باید کسی را پیدا می کردم تا بتواند این کار را بکند اما دستم از همه جا کوتاه بود و آشنایی که حاضر باشد ضمانت دوستم را بکند هم سراغ نداشتم
در هر حال به شبکه های مجازی پناه بردم و از آن طریق درخواست کردم تا شخص واجد شرایطی که حاضر باشد تا با گرفتن مبلغی پول ضمانت دوستم بکند با من تماس بگیرد
خوشبختانه و یا شوربختانه بزودی فرد داوطلب پیدا شد و مردی با اعلام اینکه می تواند شخص کارمندی را با فیش حقوقی خود را به دادسرا بیاورد با من قرار و مدار گذاشت.
فردای آن روز با شخص داوطلب که خانم میان سالی بود ملاقات کردم و با دریافت سیصدهزار تومان پول به عنوان پیش پرداخت به اتفاق در شعبه دادیاری حاضر شدیم در برابر پرسش دادیار من خودم را پسر خاله متهم معرفی کردم و زن فیش حقوقی خود را ارائه داد اما دادیار مربوطه قبول نکرد و آزادی متهم و رفیق من را مشروط به ارائه گواهی کسر حقوق از طرف زن دانست
زن با این تعهد که روز بعد با گواهی مورد نظر دادسرا برخواهد گشت محل را ترک و فردای آن روز با مدارک خواسته شده مجددا همدیگر را ملاقات کردیم ضمن اینکه به بهانه رفع موانع برای قبولی کفالت باقیمانده وجه مورد توافق را تماما دریافت کرد.
هردو به اتفاق به شعبه دادیاری مراجعه و زن گواهی کسر حقوق را به دادیار مربوطه تحویل داد اما با کمال تعجب متوجه شدم که دادیار به مدارک خانم مشکوک شد و از ما خواست تا در دفتر شعبه منتظر بمانیم...
با مرملا شدن قضایا و اعتراف آن خانم معلوم شد که همه مدارک زن جعلی و ساختگی است و آن زن و مردی که ابتدا تلفنی با او تماس داشته جاعل و کلاهبردارند... مرد جوان توضیح داد که برغم گفتن همه حقایق و قصدش برای کمک به دوست خود و فریب خوردن از افراد کلاهبردار با دست بند به اداره آگاهی یرده شده و اگر یکی از آشنایانش که از افسران عالی رتبه آن اداره بود او را نمی شناخت و به کمکش نمی آمد معلوم نبود چه سرنوشتی انتظارش را می کشید .
جوان همچنین گفت که همکار زن کلاهبردار متواری شده و بعد از گذشت یک سال از این قضیه به وسیله تماس تلفی همسرش و تله گذاری موفق به جلب و بازداشت متهم اصلی شده اند
از مرد جوان پرسیدم آیا حاضری تا به آن مرد هم رضایت بدهی قدری سکوت کرد و گفت شاید ...شنیدم ازدواج کرده و درست نیست با این شرایط مدت شش سال در زندان بماند.

یادداشت های سردفتر

جوان تیپ حزب اللهی داشت درست مانند خود من در دهه شصت شلوار کتان به تن داشت و پیراهنش را هم روی شلوار انداخته بود می خواست تا یک سند رضایت نسبت به خانمی که او شاکی پرونده اش بود تنظیم شود یک نسخه از دادنامه شعبه کیفری دادگاه را روی میزم گذاشت .
اجمالا رای دادگاه را خواندم موضوع پرونده جعل اسناد کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و متهمان یک زن و یک مرد بودند که حالا آن جوان قصد داشت در مورد خانمی که به جرم کلاهبرداری و .. در آن پرونده به حبس و جزای نقدی محکوم شده بود رضایت بدهد .
از او خواستم در مورد جزئیات ماجرا بیشتر بگوید به آرامی و شمرده شمرده صحبت می کرد توضیح داد پیش از محرم سال قبل مادر دوستم که در همسایگی ما زندگی می کنند خبر بازداشت و زندانی شدن او را داد و با التماس از من خواست تا برای آزادی اش کاری بکنم

جوان ادامه داد برای دوستم قرار کفالت صادرشده بود و من چون کارمند و حقوق بگیر نیودم باید کسی را پیدا می کردم تا بتواند این کار را بکند اما دستم از همه جا کوتاه بود و آشنایی که حاضر باشد ضمانت دوستم را بکند هم سراغ نداشتم
در هر حال به شبکه های مجازی پناه بردم و از آن طریق درخواست کردم تا شخص واجد شرایطی که حاضر باشد تا با گرفتن مبلغی پول ضمانت دوستم بکند با من تماس بگیرد
خوشبختانه و یا شوربختانه بزودی فرد داوطلب پیدا شد و مردی با اعلام اینکه می تواند شخص کارمندی را با فیش حقوقی خود را به دادسرا بیاورد با من قرار و مدار گذاشت.
فردای آن روز با شخص داوطلب که خانم میان سالی بود ملاقات کردم و با دریافت سیصدهزار تومان پول به عنوان پیش پرداخت به اتفاق در شعبه دادیاری حاضر شدیم در برابر پرسش دادیار من خودم را پسر خاله متهم معرفی کردم و زن فیش حقوقی خود را ارائه داد اما دادیار مربوطه قبول نکرد و آزادی متهم و رفیق من را مشروط به ارائه گواهی کسر حقوق از طرف زن دانست
زن با این تعهد که روز بعد با گواهی مورد نظر دادسرا برخواهد گشت محل را ترک و فردای آن روز با مدارک خواسته شده مجددا همدیگر را ملاقات کردیم ضمن اینکه به بهانه رفع موانع برای قبولی کفالت باقیمانده وجه مورد توافق را تماما دریافت کرد.
هردو به اتفاق به شعبه دادیاری مراجعه و زن گواهی کسر حقوق را به دادیار مربوطه تحویل داد اما با کمال تعجب متوجه شدم که دادیار به مدارک خانم مشکوک شد و از ما خواست تا در دفتر شعبه منتظر بمانیم...
با مرملا شدن قضایا و اعتراف آن خانم معلوم شد که همه مدارک زن جعلی و ساختگی است و آن زن و مردی که ابتدا تلفنی با او تماس داشته جاعل و کلاهبردارند... مرد جوان توضیح داد که برغم گفتن همه حقایق و قصدش برای کمک به دوست خود و فریب خوردن از افراد کلاهبردار با دست بند به اداره آگاهی یرده شده و اگر یکی از آشنایانش که از افسران عالی رتبه آن اداره بود او را نمی شناخت و به کمکش نمی آمد معلوم نبود چه سرنوشتی انتظارش را می کشید .
جوان همچنین گفت که همکار زن کلاهبردار متواری شده و بعد از گذشت یک سال از این قضیه به وسیله تماس تلفی همسرش و تله گذاری موفق به جلب و بازداشت متهم اصلی شده اند
از مرد جوان پرسیدم آیا حاضری تا به آن مرد هم رضایت بدهی قدری سکوت کرد و گفت شاید ...شنیدم ازدواج کرده و درست نیست با این شرایط مدت شش سال در زندان بماند.

۱۰ بهمن ۹۸ ، ۱۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

بورسیه تحصیلی در ایتالیا

حاجی آقا با گشاده‌رویی و لبخند ملیحی که بر لب داشت اجازه خواست تا وارد دفتر کارم شود و من هم تحت تاثیر منش و تواضع ایشان بی‌اختیار برای ادای احترام از جا برخاستم.

کوچک‌اندام و ریز نقش و از آن روحانیونی بود که به تعبیر بعضی چهره‌ای نورانی دارند. فرمی را از کیف خود بیرون آورد و به من داد و خواست بر اساس آن اقرار نامه‌ای تنظیم کنم

نگاهی به متن فرم انداختم مربوط به سفارت ایتالیا بود و طی آن مُقر یعنی حاج آقا ضمن اقرار و اعلام تعداد فرزندانشان و اینکه چند نفر از آنها متاهل و مجرد هستند، تعهد می‌نمود تا هزینه تحصیلی فرزند دومش را در یکی از دانشگاههای آن کشور بپردازد. هزینه‌ای که که بر اساس یک سرچ ساده در گوگل و حساب سرانگشتی نمی‌توانست کمتر از سی میلیون تومان در ماه باشد.

حاجی آقا امامت جماعت یکی از بیمارستان‌های بزرگ و مشهور تهران را به عهده داشت و آقازاده‌شان با مدرک دیپلم مدعی بود بورسیه دکتری در رشته پزشکی یکی از دانشگاههای ایتالیا را گرفته!

لابد حسب صحت قول مومن ایشان راست می‌گفت ..

۰۴ آذر ۹۸ ، ۱۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

محلل


خواستند وکالت طلاق بنویسم شناسنامه مرد را ورق زدم دو بار عقد و جدایی با همین خانم و این بار عقد ازدواج برای بار سوم !
چنانچه رابطه با طلاق خاتمه پیدا کند از نظر قانون و شرع پرونده این تراژدی مضحک برای همیشه مختومه خواهد شد الا اینکه یک مرد اجنبی { محلل } با یک اقدام فداکارانه ! و ازدواج با همسر فعلی این مرد و طلاق او بخواهد این دور باطل را بار دیگر به جریان بیاندازد

۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

جبران خیانت !

زن همراه دختربچه سه , چهار ساله اش روبروی من نشسته بود و مرد بیرون از اتاق مشغول هماهنگی و دادن مدارک لازم برای تنظیم سند بود
خانم بسیار محجوب و ماخوذ به حیا به نظر می رسد خیلی آرام و شمرده گفت می خواهم شوهرم به من وکالت در طلاق بدهد اما هنوز جمله بعدی از دهانش خارج نشده بود که دختر کوچولو با چشمانی بهت زده و لحنی بغض آلود به چهره مادرش زل زد و پرسید مامان طلاق , طلاق ؟!
ابدا انتظار این عکس العمل را از دختر بچه که تازه پا به سن چهار سالگی گذاشته بود نداشتم
مادر دختر که دست و پایش را گُم کرد بود سعی می کرد به او بفهماند که قرار نیست تا از پدرش جدا شود
در این اوضاع و احوال مرد هم به داخل اتاق آمد و کنار همسرش نشست از او پرسیدم آیا درست است که علاوه بر وکالت قصد دارد تا آپارتمانش را هم به خانم واگذار کند ؟
گفت بله هرچه که خانم گفته قبول دارم ! ...
این اولین مورد از مراجعات من نبود که مردی برای جبران یک خطای بزرگ تلاش می کرد تا آب رفته را به نحوی به جوی بازگرداند اما اینکه تا چه اندازه اینگونه بذل و بخشش ها بتواند مرهمی باشد بر زخم های عمیق بر روح و روان زنی که مجبور است به هزار و یک علت چنین مردی را تحمل کند مطلب دیگری است ...!

۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۲:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

تعهدنامه عجیب

 

این یکی , از عجیب ترین سندهای تعهد بود که از من درخواسته شد تا تنظیم کنم :
به درخواست مرد زن متعهد شود :

1 - شوهرش را کتک نزند

2 - به شوهرش فحش و ناسزا نگوید

3 - درب خانه را به روی او قفل نکند و مانع خروجش از منزل نشود

4 - حق سکونت با مرد باشد

5 - به خانواده شوهرش توهین نکند

6 - ...

وقتی از مرد پرسیدم چطور با چنین زنی شش سال زندگی مشترک داشتی و این چه تعهدی است که قرار است به شما بدهد گفت آقا من همسرم را دوست دارم و می خواهم با او زندگی کنم !

۱۷ آبان ۹۸ ، ۱۲:۱۴ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

جهیزیه کلا به عهده مرد است

مرد عصبانی به نظر می رسید این اولین بار بود که برای  پسر دومش به خواستگاری می رفت می گفت دوره زمانِ عوض شده همه قصد کلاهبرداری دارند ... شرط خانواده عروس خانم این است که

اولا : از 350 سکه بهار آزادی مهریه فقط نصف آن عندالاستطاعه باشد ثانیا : در قباله ازدواج نصف مهریه عند الاستطاعه نوشته شود

ثالثا- نصف مهریه عندالمطالبه  را هم داماد نقدا بپردازد تا جهیزیه عروس را تهیه کنند

آقا مگر جهیزیه با داماد است ؟ عرض کردم :

1- اینکه جنابعالی و اقا پسر محترم تان قبول کرده اید مهریه 350 سکه طلا باشد یعنی پذیرفته اید که این مقدار سکه بدهکار هستید و شرعا و قانونا باید بپردازید 2 - شرط عندالمطالبه ماهیت دین را که معلق بر توانایی بدهکار در انجام تعهد یعنی پرداخت دین است تغییر نمی دهد بنابر این چه مهر عندالاستطاعه باشد و چه عندالمطالبه قید  شود مرد تنها در صورتی مکلف به پرداخت است که استطاعت مالی داشته باشد

3 - طبق قانون و شرع جهیزیه جزو نفقه است و تهیه آن به عهده مرد است حالا اگر خانم حاضر شده آن را از محل قسمتی از مهریه خود تهیه کند در حقیقت ایثار کرده !    

۱۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

به زلالی آب چشمه

این روزها گاهی حافظه ام یاری نمی کند مدتها بازرس ثابت دارایی در دفترخانه ها بود چند دقیقه طول کشید تا چهره اش را به یاد بیارم.
از آخرین بار که برای بازرسی آمده بود پنج , شش سال می گذشت تردید نداشتم که بازنشسته شده بازرسی های دارایی در دفاتر معمولا یکی دو هفته طول می کشد آدم بسیار منظم و دقیقی بود به اتاق خودم دعوتش کردم .
برخوردش برخلاف سابق که همیشه جدی و خشک بود دوستانه و بی تکلف به نظر می رسید انگار آن نقاب اداری را که تصور می کرد می تواند مانع توقعات و انتظارات دیگران از یک بازرس دارایی باشد از صورتش برداشته بود و حالا می شد چهره آرام و صمیمی او را تشخیص داد.
سی سال خدمت صادقانه و پاک در اداره ای که همه شیاطین جن و انس دست به دست هم میدهند تا پای انسان را بلغزانند کاری ساده ای نیست.
از رئیس بی تجربه و صفر کیلومترش در سال آخر گله داشت که چطور با یک دستور و نامه تند اداری و تهدید آمیز که تنها به قصد ابراز وجود نوشته بود او را از یک روز خدمت بیشتر در کار دولتی بیزارش کرد
او شاد بود اگر چه حقوق و مزایای دوران بازنشستگی قابل مقایسه با زمان اشتغال نیست
گفت برخلاف گذشته فرصت دارم همه دیدنی های شهر را ببینم به مسافرت بروم فیلم تماشا کنم و پیاده روی و ورزش کنم و ...من یک روستا زاده ام اگر شرایط اقتصادی و زندگی در تهران سخت شود به زادگاهم در روستا بر می گردم

موقع خداحافظی شماره موبایلش را داد و گفت دخترم تو تلگرام فعالیت می کند از شهرستان زیتون می اوریم کیفیتش خوبه اگر پسندیدید سفارش بدهید یا با پیک یا خودم برایتان می آورم.

۰۹ آبان ۹۸ ، ۰۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

پسرم یک ترنس است

 

خانم میانسال بود و بسیار آرام به نظر می رسید قصد مشاوره داشت - یکی از فعالیت های روزمره من دادن اینگونه مشاوره هاست - خودش را معرفی کرد و گفت پسرم قصد ازدواج دارد با دختر مورد علاقه اش سالهاست رابطه دوستی دارند .
پرسیدم آیا شما هم در جریان این دوستی بوده اید گفت بله او یک ترنس است مراحل آخر تطبیق جنسیت خودش را می گذراند می خواستم بدانم اگر خانواده دختر را در جریان وضعیت پسرم قرار ندهیم آیا ممکن است در آینده برای او ایجاد دردسر کنند؟
گفتم از نظر قانونی خیر چنانچه دختر خانم به سن رشد رسیده باشد از این حیث مشکلی نیست گفت بله دختر خانم 21 سال سن دارد ضمن اینکه خودش بسیار مشتاق این ازدواج است.
پرسش دیگرش این بود که چه اقدام احتیاطی می تواند انجام دهد تا بعدها مشکلی پیش نیاید پیشنهاد کردم از دختر خانم خواسته شود تا با تنظیم سند در یکی از دفاتر اسناد رسمی اظهار و اقرار نماید که با علم به تراجنسی بودن همسرش در سابق , اقدام به ازدواج با او کرده ... مادر  که معلوم بود با شرایط ویژه فرزندش خوب کنار آمده تشکر کرد و رفت.

۰۴ آبان ۹۸ ، ۱۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پرویز رضایی

زن خیانتکار و شوهر عاشق پیشه


خانم از زن و شوهر جوان خواست تا بیرون از دفتر کار من منتظر باشند صدای جر و بحث و گریه زن مدام به گوش می رسید
خانم به آهستگی صحبت می کرد نمی خواست دیگران حرفایش را بشنوند . خودش را مشاور آنها معرفی کرد اما بعدا معلوم شد نسبت دوری هم با خانواده مرد دارد
گفت مدت 8 سال از ازدواجشان می گذرد و یک دختر چهار سال و نیمه دارند مرد برخلاف همسرش که از او متنفر است عاشق زن است و چند ماه می شود که با مرد دیگری رابطه نا مشروع برقرار کرده و علنا به این قضیه اقرار می کند.
گفت شوهرش گوشی موبایل او را گرفته اما مردی که با او رابطه دارد مرتب پیامک می فرستد و اظهار علاقه می کند خانم گفت دقایقی پیشتر زن برای وادار کردن شوهرش به دادن موبایل خود سر چهار راه وسط خیابان نشسته و موجب راه بندان شده است
خواستم تا زن و شوهر به داخل اتاق بیایند تا داستان را از زبان خودشان هم بشنونم اما ظاهرا آن خانم حرف نا گفته ای باقی نگذاشته بود و صحبت های زن و مرد جوان عین مطالبی را که او نقل کرده بود تایید می کرد
زن جوان یکسره اشک می ریخت و از شوهرش می خواست تا حضانت دخترشان را به او واگذار کند و مرد ضمن اینکه سعی در آرام کردنش داشت زیر بار نمی رفت و خود را بازنده اصلی این معرکه می دانست و معتقد بود در این میان هیچ کس به اندازه او ضرر نکرده است
همسرش با مرد دیگری رابطه نا مشروع دارد و به دنبال خوشگذرانی خودش خواهد رفت و ماشین و آپارتمان شان را هم قبلا به نام او کرده ! در حالی که خودش یک چهار دیواری برای زندگی ندارد و تنها چیزی که می تواند به آن دلخوش کند دخترش است که حالا زن خیانت کارش می خواهد آن را هم از او دریغ کند
مرد در عین اینکه حاضر به گذشتن از این خواسته خود نبود اما طوری صحبت می کرد که زن بیش از آنچه بود آشفته تر نشود
مطابق سند ازدواج مهریه 314 سکه طلا بود و در ابراء و بخشش آن هر دو توافق داشتند اما زن حاضرنبود از حضانت و سرپرستی طفل مشترکشان صرفنظر کند حتی به قیمت از دست رفتن آبرو و حیثیت برباد داده اش ...
در این میدان سلاح مرد آبروی زن در بین خانواده و تهدید به علنی کرده ماجرا از طرف مرد مخصوصا آگاهی پدر پولدار و متعصبش بود
و اسلحه زن حق سرپرستی و حضانت طفل و صعف همسر عاشق پیشه او که همچنان شیفته و واله اش بود .
این قضیه حواشی فراوانی داشت که در حال حاضر شاید نوشتن و خواندن همه آنها خارج از توان من و حوصله شما باشد تا فرصت و مجالی دیگر ایام به کلام 

۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

قوانین ما یکجانبه و به نفع آقایان وضع شده

 

یک سال بیشتر از ازدواج آنها نمی گذشت هر دو تحصیلات عالی داشتند و از صحبت هایشان معلوم بود که علاوه بر تحصیلات آکادمیک اهل مطالعه و روشنفکرند
قالب های سنتی و قانونی حاکم را برای روابط حقوقی بین خود مناسب نمی دانستند و مایل بودند تا قواعدی که از نظر آنها موجب نا برابرای و تبعیض و یا اهانت آمیز است اصلاح شود
خانم گفت ما می خواهیم برابری کامل داشته باشیم حق طلاق در انحصار همسرم نباشد مهریه را اهانت به خودم می دانم زن باید حق اشتغال و خروج از کشور داشته باشد ما می خواهیم در صورت فوت هرکدام اموال او متعلق به دیگری باشد و از نظر تساوی حقوق مانند مردم اروپا زندگی کنیم و...قوانین ما یکجانه و همه به نفع آقایان وضع شده !

همسرش با اینکه کمتر حرف می زد اما از همان جملات کوتاهش بین صحبت های خانم کاملا معلوم بود که با او هم عقیده است

گفتم با اینکه قبول دارم در خیلی از موارد کفه حقوق مرد سنگین تر از کفه حقوق زن است اما به باور من عامل این نابرابری را نه در سلطه و غلبه قدرت مردان بر زن ها بلکه در چگونگی مناسبات اجتماعی و اقتصادی و جایگاهی که زنان و مردان در گذشته های دور یعنی تقریبا 1400 سال پیش در شبه جزیره عرب داشته اند باید جستجو کرد قواعد و مقرراتی که طبیعتا متناسب با همان دوران بوده و امروز نیز برغم عدم پاسخگویی به نیاز های واقعی نهاد خانواده , طابق النعل بالنعل الگو و سرمشق قانونگذار واقع شده است .
همچنین توضیح دادم اگر چه چارچوب اصلی و فوندانسیون این ساختمان اشکالات اساسی دارد اما می توان ضمن عقد و یا حتی بعد آن با الحاق شرط و یا شروطی این رابطه را بلحاظ حقوقی و تا حدود زیادی تعدیل کرد.
توصیه کردم موارد ذیل ضمن عقد خارج لازم شرط شود :
1- زوج به زوجه وکالت بلاعزل بدهد تا هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت , خود را رها کند
2- زوجه اجازه داشته باشد هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج نباشد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه .
3- زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله یی که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند مخیر باشد.
4 -زوج , زوجه را در انتخاب شغل ، مخیر کند و اجازه بدهد که مشغول به کار شود.
5- زوج و زوجه متعهد شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج به دست می‌آورند بین آن‌ها به مناصفه تقسیم شود.
6- انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محل زندگی مشترک با توافق طرفین باشد.
7- طرفین وصیت کردند تا در صورت فوت تمام دارایی شان به طرف دیگر تملیک شود ( البته شرط صحت و نفوذ وصیت بیش از ثلث اموال منوط به قبول سایر ورثه است)
بلاخره بعد از گفتگو و توضیحات مفصل در مورد یکایک آنها بند 2 ,3 , 4,و 5 که ماهیت آن رضایت و تعهد است در غالب یک سند بند 7 طی دو فقره سند وصیت نامه و بند 1 به موجب سند وکالت و در آخر نیز سند ابراء مهریه تنظیم و به امضاء رسید .

۲۹ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی