شریعت مینی مال :
در ایه 101 سوره مائده خداوند از مومنین خواسته تا از پرسش در مورد چیزهایی که اشکار شدن آنها موجب ناراحتی است پرهیز کنند 
لابد داستان قوم بنی اسرائیل را به یاد دارید که وقتی از آنها خواسته شد تا گاوی ذبح کنند چطور با پرسش های بی جا در مورد رنگ و سن و سال و ...موجب شدند تا دایره تکلیف شان محدود و محدودتر شود تا جایی که بجز یک گاو هیچ گاوی واجد آن شرایط باقی نماند و آنها مجبور شدند تا پول هنگفتی بابت خرید آن بپردازند .
در حکمت 105  نهج الباغه از قول  علی (ع) نقل شده :  خداوند نسبت به چیزهایی سکوت فرمود اما نه از روی فراموشی پس خود را درباره انها به رنج و زحمت دچار نکنید  
نتیجه عدم توجه به این رهنمون مهم باعث شد  دایره شریعت مینی مال  در اسلام که در تعداد محدودی حلال و حرام خلاصه می شد توسعه و بر خلاف منظور شارع هر روز فراختر شود .
رسالت عالمان دینی در حاشیه نویسی و نوشتن صد ها و هزار  شرح در ابواب و موضوعات فرعی  فقه مانند طهارت و نجاست ... و چاپ رساله های  عملیه تکراری خلاصه شد و  احکام خشک و بی روح و بی فایده  فقهی با عنوانهای من در آوردی مانند واجب ' مستحب '  احتیاط ' احتیاط واجب' احتیاط مستحب ' حرام ' مکروه ' احوط و ...ارزشهای والای اخلاقی و آموزه های اعتقادی و وحیانی قرآن را به محاق برد.
پ.ن :
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ و ...(سوره مائده /ایه 105)